Rybářský řád RS Příluka

Mimopstruhová voda – retenční nádrže (déle jen rybníky)

Rybolov je povolen na těchto rybnících:

 • Retenční nádrž dolní v Příluce- 0,4 ha
 • Retenční nádrž horní v Příluce – 0,1 ha

Popis míst, kde je zákaz rybolovu:

 • Retenční nádrž dolní - zákaz rybolovu z hráze (ze silnice)


Výňatek z rybářského řádu Rybářského spolku Příluka v Příluce

Doby hájení jednotlivých druhu ryb:

 • od 1. ledna do 31. prosince, tj. celoročně - jeseter malý, sibiřský, hladký
 • od 1. března do 15. září - pstruh obecný
 • od 1. ledna do 15.června - candát obecný, štika obecná, sumec velký

Povolené způsoby lovu na rybnících:

Upozornění! Míra kapra na všech rybnících RS Příluka je stanovena od 35 cm do 65 cm!!

 1. Na rybnících je lov povolen celoročne, včetně položené, plavané, přívlače. V zimním období, tzn. od zámrzu, lov povolen i na dírkách, síla ledu min. 10 cm, dírka max. průměr 20 cm.
 2. V době konání závodů může na závodních rybnících dojít na nezbytný čas k omezení standartního lovu.


Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:

 • amur – min. 60 cm – max.75 cm!!!
 • lipan podhorní - 30 cm
 • candát obecný - 40 cm
 • pstruh duhový - 25 cm
 • kapr obecný - min. 40 cm - max. 60 cm!!!
 • maréna - 25 cm
 • lín obecný - 20 cm
 • siven americký - 25 cm
 • sumec velký - 100 cm
 • pstruh potoční - 25 cm
 • štika obecná - 50 cm
 • úhoř říční - 45 cm


Kapr obecný 61+ cm výše na všech rybnících RS Příluka hájen!
Amur 76+ cm výše na všech rybnících RS Příluka hájen!
Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.

Při lovu se zakazuje:

 • používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek
 • používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat na šňůry, do rukou a do ok
 • užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

V rybářských revírech a v rybníkářství se zakazuje lov:

 • vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování
 • vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb
 • mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky
 • za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě
 • z lodí, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu, na vyjmenovaných revírech povolen lov z bellyboatu ( plovoucí sedačky )
 • v plavebních komorách
 • v blízkosti přehradních hrází, nejméně 100 m od tělesa hráze
 • ze silničních a železničních mostů
 • v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru či sportovního rybníku k záchraně ryb nebo jejich přenesení do jiných vod
 • ryb do slupů, vrší
 • v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50m nad a pod ním

Přístup na pozemky

Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou vsak povinny nahradit škodu, která při lovu vznikne.

Rybolov dětí a mládeže

Dětem ve věku do 10 let (do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli 10 let) se povoluje manipulace s udicí bez příslušných dokladů na jeden prut (při lovu na plavanou nebo položenou) držitele povolenky staršího 18 let. Dítě musí být přítomno v bezprostřední blízkosti držitele povolenky. Děti ve věku od 10 do 15ti let (do konce kalendářního roku ve kterém dosáhly 15 let) mohou lovit na 1 prut a to pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let. Na vodách pstruhových mohou lovit na přívlač nebo muškařením pouze v doprovodu držitele pstruhové povolenky staršího 18 let. Dětem do 15 let (do konce kalen. roku, ve kterém dosáhli 15 let) se nepovoluje lov na živou rybku. Držitel dětské povolenky si smí ponechat v jednom dni 1 ks ryby hlavní a 2 ks ryby lososovité. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen.

Denní doby lovu

Denní doby lovu ryb na rybnících jsou:

 • v měsíci listopadu, prosinci, lednu a únoru od 7 do 17 hodin
 • v měsíci březnu, dubnu, září a říjnu od 5 do 21 hodin
 • v měsíci květnu, červnu od 3 do 23 hodin
 • v červenci a srpnu 24 hodin

Hodnocení

V době letního času se k údajům přičítá jedna hodina.

Ustanovení pro lov ryb na udici na rybnících RS Příluka:

1.Lov je povolen těmito způsoby:

 • a) lov na položenou nebo lov na plavanou
 • b) lov přívlačí
 • c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením
 • d) čeřínkování - pouze pro lov nástražních rybek

2.Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. a), smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vod. Při lovu na přirozenou nástrahu mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky). Za nástražní rybky nemohou být použity ryby lososovité a lipan, druhy chráněné a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.
3.Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. b) smí být používána jen jedna udice s jedním návazcem. Za nástrahu lze použít třpytku, umělou nebo přirozenou nástrahu. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (dvojháčky, trojháčky)
4.Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazetelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, rybník, druh ryby, její délku a hmotnost bezprostředně po jejich ulovení.
5.Po ukončení lovu na trhačku apod. je lovící povinen neprodleně odstranit pomocnou bojku z vody!

Povolený (přisvojený) úlovek ryb v jednom dni:

 • 2 ks ušlechtilých ryb = kapra, štiky, candáta, amura, sumce nebo jejich kombinace
 • plus 4 ks ryb ostatních
 • omezení neplatí na plotici, cejna a okouna
 • poškozená ryba nesmí být vrácena zpět vodě


Ostatní ustanovení:

1.Při ponechání si ryby ušlechtilé a lososovité a zapsání do úlovkového listu je lovící dále povinen před odchodem od vody tuto skutečnost si nechat podepsat od přítomného rybáře staršího 15ti let.
2.Maximální možnost počtu ulovených ušlechtilých a ostatních ryb, bude vždy uveden na vydané povolence. Stanovený počet ryb se může být každoročně měnit.


Roční poplatek činí:

 • pro dospělého 1000,- Kč /rok
 • mládež od 15 let 300,- Kč /rok
 • děti do 15 let 0,- Kč /rok
 • denní povolenka 150,- Kč/den

Poplatky a ceník ryb:

Kapr 1kg 70,- Kč
Amur 1 kg 90,- Kč
Lín 1 kg 100,- Kč
Štika 1 kg 150,- Kč
Úhoř 1 kg 200,- Kč
Karas 1 ks 5,- Kč nástražné
Karas 1 ks 20,- Kč okrasné
Karas 21 ks 15,- Kč okrasné
Karas 201 ks 10,- Kč okrasné