Návštěva Trstenických dožinek

Datum: 20. 8. 2023 | Počet fotografií: 15

Je večer, nedělní večer. Tělo utahané jest, ale duše plesá, stále plesá. Přílucká chasa z Obec Příluka ???????????? ???? čest měla, opět "zaplesatit" na dožínkách v Trstěnicích Trstěnické divadelní léto a 25. Trstěnické Dožínky. Lidí mrak, ale onen mrak veselý byl, hudby mrak ale veselá byla ????????????, to vše ve spolek pohoda pospojila ❤️. Úroda do sýpek uložena za včasu byla, však to slova sedláka Sotony ❤️ potvrdila. Na čumendu pozváni byli jsme, ale chléb přílucký na dnešek upečený a pálenku naši předali jsme. I taneček byl a u jednoho nezůstalo, však košilenka ne jen chastníků všech hodně zakusila. Žízeň a žaludek poctivě naplněn byl, za to chase Trstěnickě hold na živo vysloven byl. Folklór zapěl do srdcí všech a byl jsem poctěn prožít ho ve spolek přátel všech. Děkuji starostovi Roman Kmošek za pozvání, a za taneček jeho ctěné choti ????. Však Příluka těší se, že na přes rok u nás chasa Trstěnická také pobaví se. ????