Přílucký betlém

Datum: 21. 11. 2021 | Počet fotografií: 5

Týden a jeden den zbýval do začátku adventu. Latinské "Adventus" znamená příchod, počátek, očekávání, začátek ... Proto i my občané, z obce Přílucké jsme i letos nenechali nic náhodě. Opět jako v letech předchozích jsme pro všechny dobré duše připravili již tradiční přílucký betlém. Jsem velmi rád, že advent přichází, obzvlášť v této těžké době, a věřím, že nám všem velmi pomůže. V lidech probudí vzájemné porozumění, ohleduplnost a očekávání. A to nám všem nyní velmi schází. Díky moc všem za pomoc se stavbou Betléma a přípravou na jeho Rozsvícení vánočního stromu a betlému , na které jste všichni zváni. Držme při sobě přátelé, kamarádi, sousedé, přespolní.

Datum: 28. 11. 2021 | Počet fotografií: 7

První neděle ze čtyř, zároveň poslední listopadová. Co to pro letošek znamená? Ano i do naší obce Obec Příluka dorazilo adventní období. Toto vzácné období se patří náležitě přivítat. Bohužel ne tak, jak bylo vždy zvykem a všichni doufáme, že se to tu zvykem nestane (protože i v loni). Věříme, že "vir" nám nebude určovat způsob jak prožívat křesťanské svátky, nebo jiné společenské kratochvíle. Když k té víře přidáme zdravý rozum, ohleduplnost, a občanskou zodpovědnost, tak to do třetice určitě vyjde. K tomu aby to vyšlo si můžete u našeho betlému vzít do svých domovů pravé přílucké jmelí (pravidelně doplňujeme) pro štěstí, odvahu a lásku k bližnímu. Přeji Vám všem přátelé, kamarádi, sousedé, přespolní, příjemnou "fialovou" neděli, plnou rozjímání a bdělosti - advent začíná.