Složení spolku

Adresa spolku:

Rybářský spolek Příluka
Příluka 80
539 44

předseda: Petr Chadima - 602 564 903

místopředseda: David Šimek

Revizor: Jiří Švec

Revizor: Pavel Horák

Hospodář: Martin Sádecký

Člen: Jaroslav Chalupník

Člen: Michaela Hronková

Člen: Zdeněk Rezner

Člen: Václav Hronek

Rádi přijmeme každého z Vás kdo se bude chtít stát členem našeho spolku,
případné dotazy prosím směřujte na předsedu spolku pana Petra Chadimu .