Setkání starostů

Datum: 28. 8. 2020 | Počet fotografií: 27
S jednodenním odstupem od velmi významné akce u nás v obci, bych chtěl poděkovat všem starostům z pardubického kraje, kteří k nám zavítali. Měli jsme tu čest přivítat starosty z okolních i ze vzdálenějších obcí a měst našeho kraje. Zároveň nás poctili svou návštěvou poslanci Parlamentu ČR,Vít Rakušan, Jan Farský, euro-poslanec Stanislav Polčák, senátor Zdeněk Hraba - senátor a další … .
 
Před společným setkání se starosty v našem sportovním areále, jsme spolu s místostarostou Petr Chadima a zastupiteli Petrem Poslušný a Jiří Švec přivítali na obecním úřadě pana Vít Rakušan, zajímal se mimo jiné o náš přístroj, kterým jsme na jaře jezdili po okolí desinfikovat veřejné budovy, školy, kostely, domy s pečovatelskou službou, lékařské ordinace …. Zároveň jsme debatovali nad připravenými projekty, které se již realizují či v dohledné době realizovat budou. Panu poslanci se také velmi líbila foto prezentace našeho čilého spolkového života v obci. Následovala společná prohlídka současné rekonstrukce naši mateřské školy v Příluce, kdy se k nám přidal i poslanec Jan Farský. Vysvětlil jsem jim důvody a způsoby rekonstrukce, kdy například při opravě fasády nebude použit zateplovací systém, a zůstane zachován ráz budovy, tak jak ho postavili naši předci před 100 lety. Příjemnou procházkou po Teplém kopci, jsme se přesunuli k naši Kapli Panny Marii Karmelské, pomníku padlým a k Přílucké vyhlídce. Přílucké vyhlídky jsou krásné, a to mi určitě potvrdí i tato vzácná návštěva, která by se, dle jejich slov, kochala klidně až do večera … ???? . Ale v našem sportovním areále na nás již čekala vzácná návštěva starostů z Pardubického kraje, tak jsme kochání museli ukončit ????. Beseda, která se poté odehrála v naši obecní hospůdce a v prostorách sportovního areálu, byla plná inspirací, rad a zkušeností od starostů, poslanců, senátorů, či předsedů spolků, hnutí, jak regionálních, tak celostátních. Jsem velmi rád, že se jim, dle slov všech hostů u nás velmi líbilo, obdivovali klid, krásnou přírodu a naši obec. To hlavně i proto, že se o ni všichni jako občané společně staráme. Zdravá obec totiž prosperuje, když je zdravé smýšlení lidí, kteří v ní žijí své životy. Děkuji také ještě všem za pomoc s přípravou této povedené akce a za fotodomentaci Adéle Šimkové, a k drahocenné návštěvě rád připojím: NA VIDĚNOU. ????
 
David Šimek – starosta obce.