Digitalizace MŠ

MŠMT

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy, Příluka 61, 539 44,

IČ: 70990018, je příjemcem podpory z EU.

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Účel finančních prostředků: pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Výše finančních prostředků: 18 400,-Kč