Kácení Máje a divadlo Víti Marčíka pro děti a rodiče

Datum: 30. 4. 2023 | Počet fotografií: 3

Kulturní léto v Příluce Obec Příluka započalo se právě včera. Kdy divadlem pro děti dali jsme připomenouti, že nedávno oslavily den dětí, pohádka Bajaja od loutkoherce Víti Marčika Divadlo Víti Marčíka - Pohádka Bajaja pro děti a dospělé děti zaujala, do příběhu se zapojili také jejich rodiče ????

Datum: 30. 4. 2023 | Počet fotografií: 13

Po divadle pro děti následovalo tradiční kácení Máje. Děti 12ti stuhy, jako je měsíců v roce, Máj společně s krojovanýmy zapletly. Pár, který v loni věnec vydražil měl tu čest naší letošní pokácet. Překážkou mu byl náš velitel SDH Roman Štěrba, který chránil pilu k pokácení a předseda Rybářského spolku v Příluce Petr Chadima, který ochraňoval sekyru. Zástupce myslivců byla slečna Jana Bukáčková ????, měla pak úlohu velmi těžkou a pod "nátlakem" nakonec ke skácení svolila. Máj šla záhy k zemi ????????. Následovala úspěšná dražba věnce ????. Noví majitelé věnce a všichni občané a přátelé Příluky se již nyní určitě těší na příští rok, na tradiční Májové období. Děkuji moc za pomoc s přípravou celé akce, Zastupitelům obce, SDH Příluka a také hlavně kapele "pocestných muzikantů z okolí Litomyšle", a všem dalším, kteří přiložili ruku k tomuto májovému setkávání. ????