Studie obecních ploch

Architektonická studie řešení obecních ploch

OBEC PŘÍLUKA

Studie zadaných obecních ploch v obci Příluka si klade za cíl nastínit možnou ideální podobu těchto lokalit. Tato studie je výhledem do budoucna na ztvárnění obecních prostor tak, aby byly pro obec a její obyvatele přínosem.
Jedná se o dlouhodobý koncepční materiál. Je počítáno s tím, že navrhované úpravy budou do reality uváděny postupně, po jednotlivých krocích dle uvážení obce, finančních a technických možností. Záleží tedy na vedení obce, v jakém čase a jakém rozsahu budou navržené úpravy realizovány.
Předkládaná studie vychází z místního šetření, z analýzy historického stavu a dokumentace poskytnuté obcí.

Návrhy řešení lokací v obci: Náves, Horní rybník, Vrabčinka

  • Náves
  • Horní rybník
  • Vrabčinka