Rekonstrukce chodníku před MŠ

Datum: 19. 8. 2021 | Počet fotografií: 7

Rekonstrukce chodníku v Obec Příluka u mateřské školy Mš Příluka je řádně dokončena. Původní "chodník" už to potřeboval jako sůl. Projekt byl financován z "IROP – komunitně vedený místní rozvoj". Studii jsme si připravili a předložili pro podání prostřednictvím MAS Litomyšlsko ops. . Chodník propojí parkoviště u MŠ a bude přirozeně navazovat na již stávající těleso určeného pro chodce. Zvýší bezpečnost chodců, dětí a podpoří bezbariérovost v naši obci. Kolem celé komunikace III/35834, která vede přes celou naši obec, se nyní nachází bezpečné bezbariérové chodníkové těleso. Při rekonstrukci, byl zároveň vyměněn nadzení hydrant za podzemní a zároveň jsme zrekonstruovali vodovodní přípojku do MŠ. Celková částka za rekonstrukci činila 248.337,92 Kč, z toho jsme obdrželi dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 224.964,62 Kč.