Základní informace

Kontakt:
 

Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44


tel.: 605 149 504
obec@priluka.cz

 

Zveřejňované informace:

Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Příluka
Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení :  č.ú. - 1220743329/0800 ČS Svitavy
IČO: 00277223
 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu : Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.

  • Organizační složky obce Příluka: 
  1. Mateřská škola čp. 61
  2. SDH Příluka

 úřední dny a hodiny:
 
12. 10. 2020 - OMEZENÝ PROVOZ

V souvislosti s usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření přistupuje Obecní úřad Příluka k omezení provozu vyplývajícího z nouzového stavu.

Pro neřešení neodkladných záležitostí bude Obecní úřad v Příluce otevřen pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu:

PONDĚLÍ: od 15:30h do 18:30h
STŘEDA: od 8:00h do 11:00h

!!! po předchozí telefonické domluvě !!!

Platby v hotovosti nebudou přijímány.

Pokud není nutná osobní přítomnost, žádáme občany, aby se na úřad obraceli jinými způsoby, nejlépe telefonicky (464 601 901, 605 149 504), popřípadě emailem (obec@priluka.cz).
 

Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických opatření -

vstup pouze v rouškách, před vstupem do budovy OÚ je připravena desinfekce na ruce.

ŽÁDÁME OBČANY ABY DO KANCELÁŘE VSTUPOVALI JEDNOTLIVĚ,

PŘÍPADNĚ ABY UDRŽOVALI ROZESTUP MINIMÁLNĚ 2 M.

Děkujeme za pochopení.


 

- Složení zastupitelstva -

- Funkce -
- Jméno a příjmení - - Telefon domů -
starosta : David Šimek 605 149 504
místostarosta : Petr Chadima 602 564 903
předseda finančního výboru: Petr Poslušný  
předseda kontrolního výboru: Martin Šimek  
člen zastupitelstva: Martin Cibulka  
člen zastupitelstva: Martin Sádecký  
člen zastupitelstva: Petr Salát  
člen zastupitelstva: Ivana Štěrbová  
člen zastupitelstva: Jiří Švec