Základní informace

Kontakt:
 

Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44


tel.: 605 149 504
obec@priluka.cz

 

Zveřejňované informace:

Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Příluka
Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení :  č.ú. - 1220743329/0800 ČS Svitavy
IČO: 00277223
 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu : Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.

  • Organizační složky obce Příluka: 
  1. Mateřská škola čp. 61
  2. SDH Příluka

 úřední dny a hodiny:

PONDĚLÍ: od 16:00h do 18:00h
 
ÚTERÝ: od 8:00h do 11:00h

STŘEDA: od 16:00h do 18:00h

Tel.: 464 601 901, 605 149 504
email: obec(zavinac)priluka.cz
 

 

- Složení zastupitelstva -

- Funkce -
- Jméno a příjmení - - Telefon domů -
starosta : David Šimek 605 149 504
místostarosta : Petr Chadima 602 564 903
předseda finančního výboru: Petr Poslušný  
předseda kontrolního výboru: Ivana Štěrbová  
člen zastupitelstva: Martin Cibulka  
člen zastupitelstva: Staniclav Cibulka  
člen zastupitelstva: Petr Salát  
člen zastupitelstva: Jiří Švec  
člen zastupitelstva: Milan Tejnora