Příluka

Obec Příluka leží na úpatí Českomoravské vysočiny v nadmořské výšce 460 až 498,5 m. nad mořem, v malebném kraji, který se vyznačuje velmi bohatou historií, a turistickou atraktivitou. Naše obec má tvar elipsy a je položena na dvou kopcích, zvaný Teplý (proti jihovýchodu) a Zmrzlý (proti západu). Pod Teplým kopcem v kotlině při silnici k Novým Hradům je část obce, zvaná "Majestrát". Teplý kopec uzavírají 4 čísla, zvaná "Malé Podhořany". Ve střední části obce kolem rybníků je takzvaný "Hliňák". V obci jsou také dva rybníky, zvané: "Horní rybník", a "Dolní rybník". První zmínky o obci pocházejí z r. 1391, kdy byla nazývána Prziluca, název souvisí s původním zemědělským zaměřením obce. Zemědělský charakter obce trvá dodnes. Obec je vybavena vodovodem, telefonní sít a v r. 2001 byla plynofikována. Mateřskou školkou s hezkou zahradou navštěvuje 25 dětí i z okolních vesnic. Podnikatelské prostředí je zastoupeno několika soukromými firmami, pohostinstvím a prodejnou smíšeného zboží. Dominantou obce je kaplička Panny Marie Karmelské pocházející z doby kolem roku 1800. Pro Obec je charakteristická též veřejná zeleň, tvořená především mohutným stromovím lip a také dvěma obecními rybníky. V budově Obecního úřadu se nachází i místní knihovna. O kulturní a společenský život se stará Sbor dobrovolných hasičů, který funguje obci od roku 1926 a může se prezentovat dobře vybavenou hasičskou zbrojnicí. Nezanedbatelná byla vždy činnost mládeže v obci, která se účastní na přípravě tradičních akcí, např. turnaje v ledním hokeji, dále akcí pořádaných na místním hřišti, jako je pálení čarodějnic, fotbalové turnaje s okolními obcemi vždy spojené s příjemným posezením. Přes obec vedou dvě cykloturistické trasy napojené na blízké chráněné oblasti (Toulovcovy maštale, Přírodní park údolí Krounky a Novohradky a chráněné přírodní památce Pivnice).

Příluka se nachází nedaleko od měst: Litomyšl 14 km, Vysoké Mýto 16 km, Polička 20 km, Skuteč 18 km ... .

... Znak a Vlajka obce ...

Autor znaku a vlajky obce: Bohumil Nešpor

... Stručné statistické informace ...

Dostupnost úřadů:

  • Pošta (doručovací) - Proseč u Skutče
  • Matrika - Litomyšl
  • Stavební úřad - Litomyšl

Vybavenost obce:

  • Mateřská škola
  • Kulturní zařízení (sál, parket)
  • Sportovní areál, stadion
  • Knihovna
  • 2 x Autobusová zastávka
  • Klubovna
  • Restaurační zařízení, hostinec

Retrospektivní vývoj obyvatelstva:

Rok         Počet obyvatel
            Celkem   Muži Ženy
1869        380        -     -
1900        319        -     -
1930        320        -     -
1961        223        -     -
1980        195      101 94

Příluka - obec plná vyhlídek

Telý kopec - kaple Panny Marie Karmelské - přílucká vyhlídka

Lidová zástavba v obci

Sportovní areál v Příluce

Horní a Dolní rybník

Horní náves - Požární zbronice s OÚ