Kaple a přílucké oltáříky

KAPLE PANNY MARIE KARMELSKÉ

Kaple Panny Marie KarmelskéKaple byla vystavěna koncem 18. století, uvádí se i letopočet 1800. Jedná se o originální příklad propojení venkovské návesní barokní kaple se zvonicí, která bývala na venkově povinnou protipožární výbavou obce.

Od té doby byla třikrát opravována, naposledy v roce 2019. Kaple má čtvercový půdorys s okosenými nárožími o rozměru cca 4x4m, s dominantním cibulovým zastřešením ze šindele s lucernou, uvnitř které je zavěšen malý zvon z roku 1950. Jedná se již o třetí zvon, předchozí dva byly zrekvírované během obou světových válek. V minulosti se zvonilo třikrát denně v létě ve 4 hodiny ráno, v poledne a v 6 hodin večer.

V kapli se nachází obraz Panny Marie, který byl v roce 2021 zrestaurován, originál obrazu byl zakonzervován a ukryt vně obrazu pro budoucí generace, předním se nachází replika obrazu vyvedená potiskem na plátno.

Vstup do kaple je pravoúhlý, bez ostění, s dvoukřídlými dveřmi v dřevěné zárubni. Dveře mají rámovou konstrukci o dvou výplních, spodní výplně jsou šikmo bedněné, s profilovanými spárami, horní jsou patrně druhotně upravené, s kruhovými otvory na místě, kde obvykle bývala dřevěná mříž. Kovaný štítek bez kliky slohově odpovídá konci 18. století. Kaplička je osvětlena jedním pravoúhlým okénkem v jižní stěně, drobné půlkruhově zakončené okno v ze severu bylo v minulosti zazděno.

Kaple se stala 29. 11. 2011 kulturní památkou.

 

PŘÍLUCKÉ OLTÁŘÍKY

Dřevěné oltáříky jsou polychromované pestrými barvami, některé části jsou pojednány v plátkovém stříbře, potažené vrstvou laku imitujícího dražší materiál plátkového zlacení. Jedná se o miniaturní architektury se sloupky, centrálním obrázkem světice, které je oltářík zasvěcen, a ozdobným nástavcem. Po stranách a v nástavci je zdobí stylizované slunečnice, v nichž jsou osazeny papírové medailony podobizen svatých a nezvykle velké množství zrcátek. Ve spodní části oltáříků se na sloupkových stojáncích zachovaly kovové hroty na osazování svící. Zrcátka společně se zapálenými svícemi musely vytvářet zajímavý efekt odrážejícího se světla a dotvářely v kapli velmi působivou atmosféru. Podobizny svatých jsou vypodloženy výstřižky historických dokumentů psaných inkoustem, v jednom případě i výstřižkem z novin s datací. Vznik oltáříků tedy můžeme časově zařadit do 19. století, konkrétně od data zachovaného na novinách (pokud se ovšem nejedná o dodatečně vložený list z nějaké pozdější opravy).

Oltáříky představují velmi unikátní památku lidového řemesla a dosud nejsou známy podobné analogie v celé ČR. Více informací může přinést další výzkum, který je teprve v počátcích, a důkladnější uměleckohistorické zhodnocení.

Oltářík větší Oltářík menší