Úřední deska on-line

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 v Příluce

Vyvěšeno: od 26. 8. 2021 do 9. 10. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Příluka

Vyvěšeno: od 24. 8. 2021 do 9. 10. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Vyvěšeno: od 9. 8. 2021 do 9. 10. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A L I T O M Y Š L č. /21 ze dne 20. 4. 2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno: od 3. 5. 2021 do 31. 10. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Dobrovolné svazky obcí a měst – povinně zveřejňované údaje

Vyvěšeno: od 1. 3. 2017 do 30. 3. 2027
Název dokumentu Formát Velikost