Žehnání příluckým krojům

Datum: 5. 1. 2022 | Počet fotografií: 19

Přílucké kroje se v naši obci objevili po 70. letech Návrh barevné výšivky vychází z původního litomyšlského kroje, je však doplněna o prvky, které jsou spjaty s obcí a které jsou k vidění i ve znaku obce. Těmito prvky jsou například lipová ratolest. Inspiraci nám také dodal zachovalý chlapecký přílucký kroj pana Jaroslava Cibulky st., kdy se dochovali gatě a opasek. Krojům požehnal pan farář Ladislav Novák za naši farnosti.