Pouťová mše u kaple Panny Marie Karmelské

Datum: 5. 1. 2022 | Počet fotografií: 11

Během letošních pouťových slavností jsme měli další překvapení pro naše občany a návštěvníky naší poutě v podobě druhého zrekonstruovaného oltáříku v Přílucké kapličce. Oltáříky představují velmi unikátní památku lidového řemesla a dosud nejsou známy podobné analogie v celé ČR. V kapli se také nachází obraz Panny Marie, který byl v roce 2021 zrestaurován, originál obrazu byl zakonzervován a ukryt vně obrazu pro budoucí generace, předním se nachází replika obrazu vyvedená potiskem na plátno. Proběhly opravy vnitřní omítky a kaple byla nově vymalovaná vápenným nátěrem. Aby mohli být oltáříky přístupné i veřejnosti, nechali jsme vyrobit okrasné kované mříže v pozdě barokním stylu. Mříže nám vyrobil pan Petr Novák ze Zderaze.