Pouťové slavnosti v Příluce 2020 - soutěž o nejlepší pouťový koláček

Datum: 19. 7. 2020 | Počet fotografií: 9

Následně jsme se přesunuli na náš sportovní areál, kde již čekalo na hodnocení celkem 21 vzorků Příluckých pouťových koláčků od našich šikovných hospodyněk. V porotě zasedli: předseda poroty a bývalý starosta obce Bučina pan Jaroslav Teplý, starostka obce Chotěnov Jitka Boštíková, starostka obce Řečany nad Labem Michaela Matoušková, P. Vladimír Novák, P. Zdeněk Mach, místostarosta obce Suchá Lhota Matěj Doležal.

Tenokrát jsme vyhlasovali 6 finalistů, kdy krásne třetí místo získala paní Lada Švecová ml., druhé místo paní Miroslava Šimková, a první místo paní Vlasta Romportlová.

Pouťové slavnosti v Příluce jsme nakonec ve spolek zakončili příjemnou vzájemnou diskusí. Probírali jsme naše plány, aktuální situaci, chuť soutěžních koláčků, sportovní výkon našich „fotbalistů“…. Prostě jsme se bavili tak jak to správní sousedé a občané v naši obci umí. Děkuji všem za pomoc s realizací našich Pouťových slavností a již nyní se těším na další v roce příštím. David Šimek – starosta obce ????