Pouťové slavnosti v Příluce 2020- Mše u kaple panny Marie Karmelské

Datum: 19. 7. 2020 | Počet fotografií: 5
V neděli od 14:30 proběhla mše svatá u naší Kaple Marie Karmelské. V ní jsme měli překvapení pro naše občany a návštěvníky naši poutě v podobě jednoho, ze dvou Příluckých oltáříků, jeden je již zrestaurovaný druhý bychom chtěli zrestaurovat v příštím roce. Oltáříky jsme objevili zastrčené v našem archivu, a letos na konci zimy jsme je nechali odborně očistit a postupně po jednom zrestaurovat.
 
Níže uvádím vyjádření paní Mgr. Veroniky Cinkové - vedoucí odboru péče o památkový fond: Dřevěné oltáříky jsou polychromované pestrými barvami, některé části jsou pojednány v plátkovém stříbře, potažené vrstvou laku imitujícího dražší materiál plátkového zlacení. Jedná se o miniaturní architektury se sloupky, centrálním obrázkem světice, které je oltářík zasvěcen, a ozdobným nástavcem. Po stranách a v nástavci je zdobí stylizované slunečnice, v nichž jsou osazeny papírové medailony podobizen svatých a nezvykle velké množství zrcátek. Ve spodní části oltáříků se na sloupkových stojáncích zachovaly kovové hroty na osazování svící. Zrcátka společně se zapálenými svícemi musely vytvářet zajímavý efekt odrážejícího se světla a dotvářely v kapli velmi působivou atmosféru. Podobizny svatých jsou vypodloženy výstřižky historických dokumentů psaných inkoustem, v jednom případě i výstřižkem z novin s datací. Vznik oltáříků tedy můžeme časově zařadit do druhé poloviny 19. století, konkrétně od data zachovaného na novinách (pokud se ovšem nejedná o dodatečně vložený list z nějaké pozdější opravy). Oltáříky představují velmi unikátní památku lidového řemesla a dosud nejsou známy podobné analogie. Více informací může přinést další výzkum, který je teprve v počátcích, a důkladnější uměleckohistorické zhodnocení.