Posezení pro dříve narozené

Datum: 30. 11. 2019 | Počet fotografií: 19

Jako již tradičně, pořádála obec Příluka posezení pro dříve narozené. Během krásného podvečera jsme si všichni užili krásné vystoupení dětí z naší mateřské školy v Příluce, zastupci obecního úřadu předali občanům, kteří oslavili významné jubileum v tomto roce dárkové balíčky. Následovala zajímavá přednáška cestovatele Rostislava Navrátila a to putování Černou Horou na raftu a na sněžnicích. Již nyní se těšíme na další setkání se svými spoluobčany v roce 2020.