Ošetření lipové aleje a vzrostlých stromů v naši obci

Datum: 17. 12. 2021 | Počet fotografií: 10

Letitý dluh našim stromům je splacen. V naši obci Obec Příluka proběhla další „investiční“ akce. Konkrétně jsme se pustili do ošetření našeho velmi početného stromoví. Naše vzrostlá alej na Teplém kopci příluckých lip velkolistých a malolistých, jasanů ztepilých, javorů horských a jírovce maďala to již velice potřebovala. V létě nám poskytuje stín a v zimě působí jako ideální větrolam. Že se jedná také o důležitý biotop příluckých „opiček“ veverek obecných, ptáků, včel a dalších živočichů se zmiňovat ani nemusím ano i netopýry tu máme. Celkem bylo ošetřeno přes 40 vzrostlých stromů. Jeden suchý vzrostlý jasan musel být bohužel skácen, za to nám ve svahu přibyl plánovanou výsadbou javor klen a javor mleč. Celou akci jsme mohli zorganizovat díky Mikroregionu Litomyšlsko, který celou dotační akci řídí a zároveň nám na ni přispěl díky dotačnímu titulu 60 % částky. Celková investice je 220.036,- Kč podíl naši obce je 88.020,- Kč.