Oprava komunikace Příluka / Chotovice

Datum: 28. 6. 2019 | Počet fotografií: 13

28.6. 2019 byla dokončena oprava komunikace Příluka / Chotovice (takzvaný přílucký tankodrom) opravu prováděla firma Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Na tuto opravu jsme dostali finanční dar od ZD Dolní Újezd, který pokryl velkou část dané investice. Již nyní běží legislativní proces na instalaci zákazové značky B 4 (nakl. vozidla do 3,5t) s dodatkovou cedulí E 13 s textem „mimo dopravní obsluhy a vozidel firmy ZD Dolní Újezd“. Chtěl bych také poděkovat místním hasičům, kteří za použití CAS a proudnice, vyčistili před opravou výmoly, díky nim jsme na výše uvedené opravě něco ušetřili. Věříme, že silnice bude zase nějakou chvíli sloužit nám, a ne servisům na výměnu vytlučených čepů atd.