Základní informace

Kontakt:
 

Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44


tel.: 605 149 504
obec@priluka.cz

 

Zveřejňované informace:

Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Příluka
Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení :  č.ú. - 1220743329/0800 ČS Svitavy
IČO: 00277223
 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu : Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.

  • Organizační složky obce Příluka: 
  1. Mateřská škola čp. 61
  2. SDH Příluka

 úřední dny a hodiny:
 

po 16:00 - 18:00 h

 

út 08:00 - 11:00 h

 

st 16:00 - 18:00 h

 

Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických opatření -

vstup pouze v rouškách, před vstupem do budovy OÚ je připravena desinfekce na ruce.

ŽÁDÁME OBČANY ABY DO KANCELÁŘE VSTUPOVALI JEDNOTLIVĚ,

PŘÍPADNĚ ABY UDRŽOVALI ROZESTUP MINIMÁLNĚ 2 M.

Děkujeme za pochopení.


 

- Složení zastupitelstva -

- Funkce -
- Jméno a příjmení - - Telefon domů -
starosta : David Šimek 605 149 504
místostarosta : Petr Chadima 602 564 903
předseda finančního výboru: Petr Poslušný  
předseda kontrolního výboru: Martin Šimek  
člen zastupitelstva: Martin Cibulka  
člen zastupitelstva: Martin Sádecký  
člen zastupitelstva: Petr Salát  
člen zastupitelstva: Ivana Štěrbová  
člen zastupitelstva: Jiří Švec