Obec Příluka

Přejít na obsah
Úřední deska Usnesení ZO Kalendář akcí
Obec Příluka
Obecní úřad
SDH Příluka
Mateřská škola
Kontakt
Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44
• tel.: 724 781 080
obec@priluka.cz

Paměti bývalého velitele V. Cibulky

Paměti bývalého velitele V. Cibulky K 70. výročí hasičského sboru v Příluce
 
V roce 1926 byly jíž v sousedních obcích založeny sbory dobrovolných hasičů a byly vybaveny výstrojí i výzbrojí, jen v Přiluce stále ne. Byla svolána schůze a zvolen výbor, ve kterém byl starostou bratr Emanuel Vranický a místostarostou bratr Václav Cibulka Velitelem byl Josef Karal mladší, pokladníkem Václav Votroubek a jednatelem František Klimeš. Hned na ze začátku byl založen odbor žen.
 
Práce a starostí bylo hned nad hlavu. Jak sbor vybavit, jak a kde umístnit zbrojnici, jak opatřit výstroj a to nejdůležitější, jak opatřit finance. Všechny tyto přípravy si vyžádaly delší dobu, než jsme se dočkali celého vybavení : moderně vybavené stříkačky, potřebné délky hadic ( 300 metrů), nejdůležitější výstroje a zbrojnice. To všechno v úhrnné ceně asi 65.000 Kč, na kterýžto obnos byla uzavřena výpůjčka u záložny v Nových Hradech. Po zkoušce stříkačky dne 8. září 1927 jsme ji počátkem listopadu převzali do vlastnictví a ubytovali ve zbrojnici, kterou jsme si svépomocí vybudovali. Sbor tedy byl založen, ale největší starost byla s umořováním dluhu. Počáteční dluh byl přesně 59.760 Kč. A jak se pomáhalo od dluhu? Dělalo se co se dalo. Veškeré zábavy, podniky v roce, plesy, silvestrovské zábavy, ostatkové merendy, brány o svatbách, zřeknutí se honebního poplatku ve prospěch hasičů atd. To všechno muselo dát koruny a ty pak všechny šly do hospodářské záložny v Nových Hradech, aby uhradily úroky a alespoň něčím umořily dluh. To byly opravdu veliké starosti, které musel sbor na svých bedrech nést. Kolik to bylo upomínek ze strany nedočkavé záložny a kolik obnovených směnek a ručitelských podpisů. Na to se já, Václav Cibulka jako žijící pamětník a jako pokladník sboru, velmi dobře pamatuji. Podpory z věcného fondu byly velmi malé, nestačily ani na úrok. Všechno to trvalo mnoho let než si mohl sbor oddychnout z takové situace. Za vším tím byla ale radost z vykonané práce. Největší radost jsme měli z prvního a zárověň bohužel z posledního veřejného vystoupení v roce 1928. Bylo to okrskové cvičení a to jsme byli opravdu na vrcholu své slávy. To byl v Příluce slavný hasičský den. Za ním stálo mnoho a mnoho přinesených obětí od bratří a všech místních občanů.
 
Program cvičení byl : 
 
  1. vítání hosti u zbrojnice při řízné tržecké hudbě pana kapelníka Štarmana, 
  2. poplachové cvičení na čislo popisné 5, 
  3. slavnostní průvod, 
  4. slavnostní projev župního velitele bratra Ferdinanda Kurze, 
  5. cvičení sekyrkové - bratři,
  6. cvičení s tlumicemi - sestry, 
  7. skupinové cvičení na žebříku - hasiči z Makova, 
  8. skupinové cvičení bratří a sester z Příluky.
 
 
Na ukončení byl večer pořádán věneček. Počasí akci přálo a tak dopadlo vše k plné spokojenosti. Sekyrkového cvičení se zúčastnilo z Příluky 16 bratří, z Chotovic 8, ze Suché Lhoty 4, z Pekel 8, z Olšan 8, z Jarošova 7 a z Makova 11. Sester cvičilo 28. Skupinové cvičení bratří a sester bylo potom předvedeno ještě v Dolním Újezdě a v roce 1929 v Jarošově.
 
A teď něco o funkcionářích sboru. Prvním starostou sboru byl Emanuel Vranický až do roku 1935, potom Josef Macák 17 roků, dále Václav Cibulka ml. 9 roků, Jan Vávra 10 roků a 2 roky František Hlaváč. Potom ho znovu vystřídal Václav Cibulka, dále Bohumil Karal a Josef Matejsek. V jednatelství působil František Klimeš 10 roků, Josef Matejsek 2 roky a dlouhou dobu Oldřich Šplíchal. V roce 1950 byl ustaven při sboru divadelní odbor pod vedením agilních členú Václava Brůny a Václava Cibulky. V roce 1965 byl zvolen předsedou sboru bratr Josef Halousek a tuto funkci vykonával do roku 1969, kdy byl zvolen předsedou Jaroslav Karal z č. p. 12. Bratr Halousek pokračoval ve funkci strojmistra a hospodáře, které se velmi svědomitě věnoval.
 
A co říci o účasti při hašení požárů? První zásah sboru se uskutečnil v r. 1933, kdy hořelo u Josefa Boučky č.p.13, dnes u Havlíků. Z dalších požárů to bylo č. 28 Jana Kopeckého,č. 29 Václava Kusého, č.30 Josefa Doležala a jeden z posledních požárů č.56 Jana Vávry. Pokud se týká požárů v okolních obcích, zúčastnil se náš sbor 2 x požáru v Doubravicích, v Javorníčku, v Leštině, v Suché Lhotě, v Nové Vsi, v Nových Hradech a v Mokré Lhotě. Posledním velkým zásahem byla účast na požáru v Nových Hradech v roce 1971, kdy hořelo Táborkovo a později v témže roce v novohradském zámku.
 
Členstvo se svým velitelem bylo vždy připraveno zasáhnout. Toho všeho bylo možno docílit jen díky dobré přípravě a účastí při poplachových a technických cvičeních.
 
To je vše co si já jako zakládající člen a pozdější velitel sboru pamatuji. Vzpomínán na všechny bratry a občany, kteří pomáhali a těm, kteří se dnešních dnů nedožili, přeji klidný odpočinek. Všem současným členům zdejšího sboru přeji, aby se jim vše dařilo tak jako nám. Doufám, že všichni budou žít v naší tradici podle starého hasičského hesla : "Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně a sobě ku cti ".
 
Václav Cibulka
V Příluce 11.5.1996, + 24. 6. 1996.
Aktuality z obce

15. ledna 2018

Prezidentské volby 2018 - výsledky voleb v naši obci po prvním kole. var...

10. ledna 2018

  VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018   Příluka: 9.610...

1. ledna 2018

Svozový plán komunálního odpadu na rok 2018 leden - pátek 05.01 pátek...

27. října 2017

Výsledky voleb do PČR 2017   Strana Platné...

25. října 2017

  Ve středu 25.10. od 17h bude na zahradě MŠ "Uspávat skřítky" a...
Anketa
Chtěli by jste hlášení místního rozhlasu dostávat formou sms?
Ano.
Ano.
hlasů: 25
Spíše ano.
Spíše ano.
hlasů: 0
Spíše ne.
Spíše ne.
hlasů: 1
Ne.
Ne.
hlasů: 7
Počet hlasujících: 33
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti