Obec Příluka

Přejít na obsah
Úřední deska Usnesení ZO Kalendář akcí
Obec Příluka
Obecní úřad
SDH Příluka
Mateřská škola
Kontakt
Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44
• tel.: 724 781 080
obec@priluka.cz

Zprávy z MŠ

 

  Zahajovácí        třídní schůzka

školního roku 2017/2018

bude v pátek 1.9. 2017

od 15.30 hodin

*******************************************************************************************

Výsledky zápisu do MATEŘSKÉ ŠKOLY v Příluce

na školní rok 2017/2018

 

Registrační číslo 1 .............. přijato

Registrační číslo 2 .............. přijato

 

Datum zveřejnění výsledků: 22.5. 2017

 

 

*******************************************************************************

 

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍLUCE

na školní rok  2017/2018

se uskuteční  dne 4.5.2017 od 8 do 12h

v budově Mateřské školy.

 

 

 

Přihlášky jsou k vyzvednutí v MŠ.

 

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34, odst. 3 a 4, v platném znění, stanovuje ředitelka Mateřské školy v Příluce kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Podle těchto kritérií bude postupovat ředitelka Mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Příluce:

Ø Přednostně jsou přijímány děti v povinném posledním roce před zahájením školní docházky  ( zákon č. 561/2004 Sb., §34, odst. 1).

Ø Přednostně jsou přijímány děti ve spádovém školském obvodu obce zřizující MŠ.

Ø Přednostně jsou přijímány děti od 3 let.

Ø Děti mladší 3 let budou přijímány při volné kapacitě MŠ. V případě většího počtu uchazečů rozhodne datum narození dětí (přednostně budou přijímány starší děti před mladšími).

 

 

Vážení rodiče:

Dne 4.5.2017 probíhá zápis do Mateřské školy v Příluce.

Při podání žádosti ke vzdělávání v Mateřské škole v Příluce na školní rok 2017/18  bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno.

Dne 10. 5. 2017 budete mít v době od 8 do 12h  v kanceláři MŠ možnost nahlédnout a vyjádřit se ke spisu.

Pod přidělenými registračními čísly také budou zveřejněny výsledky zápisu na www stránkách obce Příluka a na nástěnce MŠ do 30-ti dnů od dne zápisu.

 

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Místní akční plán

 

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Úspěšným žadatelem a současně příjemcem projektu, který byl zahájen dne 1. ledna 2016 a bude ukončen 31. prosince 2017  je Město Litomyšl.   Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu města.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Litomyšl tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl.

Velmi cenným podkladem jsou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikovat a řešit místně specifické problémy a potřeby.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  Finance na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT.

 

V současné chvíli zpracovává realizační tým projektu první pracovní verzi strategického dokumentu - analytickou část. Při jeho tvorbě vychází především z výstupů jednání pracovních skupin, z údajů ze zrealizovaného dotazníkového šetření MŠMT ČR, ze zjištěných potřeb investičních záměrů a z existujících strategií zpracovaných pro oblast školství. Následovat bude tvorba strategického rámce s cílem jeho schválení řídícím výborem v červnu  2016.

 

************************************************************************************************

 

Aktuality z obce

11. června 2017

Dne  11. června v 15:00 hodin obec Příluka pořádala slavnostní vítání občánků v...

13. května 2017

Obec Příluka pro Vás připravila přehledný kalendář který ukazuje volné/rezervované...

10. prosince 2016

Dne 10.12. pořádala obec posezení s dříve narozenými. Na zdařilé akci proběhlo...

5. prosince 2016

Mikuláš a anděl s čerty v...

27. listopadu 2016

  Obec Příluka Vás zve na: rozsvícení vánočního stromku   v...
Anketa
Chtěli by jste hlášení místního rozhlasu dostávat formou sms?
Ano.
Ano.
hlasů: 18
Spíše ano.
Spíše ano.
hlasů: 0
Spíše ne.
Spíše ne.
hlasů: 1
Ne.
Ne.
hlasů: 3
Počet hlasujících: 22
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti