Obec Příluka

Přejít na obsah
Úřední deska Usnesení ZO Kalendář akcí
Obec Příluka
Obecní úřad
SDH Příluka
Mateřská škola
Kontakt
Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44
• tel.: 724 781 080
obec@priluka.cz

Zprávy z MŠ

Informační povinnost:

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a Fb.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání  OÚ do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

 

Správce:

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Sídlo: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

IČ: 70990018

Telefon: 461635189

e-mail: ms.priluka@seznam.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Klára Hudečková

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Kancelář č. 14

E-mail: pověřenec@litomysl.cz

Telefon: 720073518

Úřední hodiny: Po 13:00 – 16:00

                         St 13:00 – 16:00

.Informační povinnost:

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplýInformační povinnost:

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a Fb.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání  OÚ do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

 

Správce:

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Sídlo: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

IČ: 70990018

Telefon: 461635189

e-mail: ms.priluka@seznam.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Klára Hudečková

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Kancelář č. 14

E-mail: pověřenec@litomysl.cz

Telefon: 720073518

Úřední hodiny: Po 13:00 – 16:00

                         St 13:00 – 16:00

Po telefonické domluvě případně dle potřeby.Informační povinnost:

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a Fb.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání  OÚ do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

 

Správce:

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Sídlo: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

IČ: 70990018

Telefon: 461635189

e-mail: ms.priluka@seznam.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Klára Hudečková

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Kancelář č. 14

E-mail: pověřenec@litomysl.cz

Telefon: 720073518

Úřední hodiny: Po 13:00 – 16:00

                         St 13:00 – 16:00

Po telefonické domluvě případně dle potřeby.Informační povinnost:

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a Fb.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání  OÚ do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

 

Správce:

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Sídlo: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

IČ: 70990018

Telefon: 461635189

e-mail: ms.priluka@seznam.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Klára Hudečková

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Kancelář č. 14

E-mail: pověřenec@litomysl.cz

Telefon: 720073518

Úřední hodiny: Po 13:00 – 16:00

                         St 13:00 – 16:00

Po telefonické domluvě případně dle potřeby.Informační povinnost:

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a Fb.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání  OÚ do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

 

Správce:

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Sídlo: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

IČ: 70990018

Telefon: 461635189

e-mail: ms.priluka@seznam.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Klára Hudečková

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Kancelář č. 14

E-mail: pověřenec@litomysl.cz

Telefon: 720073518

Úřední hodiny: Po 13:00 – 16:00

                         St 13:00 – 16:00

Po telefonické domluvě případně dle potřeby.Informační povinnost:

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a Fb.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání  OÚ do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

 

Správce:

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Sídlo: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

IČ: 70990018

Telefon: 461635189

e-mail: ms.priluka@seznam.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Klára Hudečková

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Kancelář č. 14

E-mail: pověřenec@litomysl.cz

Telefon: 720073518

Úřední hodiny: Po 13:00 – 16:00

                         St 13:00 – 16:00

Po telefonické domluvě případně dle potřeby.Informační povinnost:

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a Fb.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání  OÚ do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

 

Správce:

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Sídlo: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

IČ: 70990018

Telefon: 461635189

e-mail: ms.priluka@seznam.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Klára Hudečková

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

Kancelář č. 14

E-mail: pověřenec@litomysl.cz

Telefon: 720073518

Úřední hodiny: Po 13:00 – 16:00

                         St 13:00 – 16:00

Po telefonické domluvě případně dle potřeby.

 
 
****************************************************************************************
 
 
 
VÝSLEDKY ZÁPISU 
DO MATEŘSKÉ ŚKOLY
V PŘÍLUCE
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 
 
 
Registrační číslo 1................přijato
 
Registrační číslo 2................přijato
 
Registrační číslo 3................přijato
 
Registrační číslo 4................přijato
 
Registrační číslo 5............... přijímací řízení přerušeno
 
 
Datum zveřejnění výsledků: 15. 5. 2018
 
 
 
 
 
*****************************************************************************************
 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 
29.3 - 2.4. 2018
 
(MŠ bude uzavřena)
 
 
 
*****************************************************************************************
 
ZÁPIS DO MŠ V PŘÍLUCE
 
pátek 4.5. 2018
 
         8.00 - 12.00
           Přihlášky v MŠ
 
*****************************************************************************************
 
ZÁPIS do ZŠ Cerekvice
 
4.4. 2018
 
13.30 - 16.30
 
 
 
*****************************************************************************************
 
 
PŘEDNÁŠKA  Mgr. Volštátové (speciální pedagog)
 
ŠKOLNÍ ZRALOST DĚTÍ
 
(co by měly děti umět a znát...., odklad školní docházky,..logopedie....)
Doporučeno pro rodiče dětí 5-6, 4-5 let
 
 
 
 
 
*****************************************************************************************
 
JARNÍ PRÁZDNINY
 
12.3 - 16.3. 2018
 
 
*****************************************************************************************
 
 
Aktuální informace na únor:
 
8.2.  2. ples v MŠ      
 Prosíme rodiče o přípravu společenského oblečení a ceny do  tomboly(max. v hodnotě 50,-)
 
 
13.2. 1 lekce MUZIKOHRÁTEK
 
 
26.2. divadélko JOJO
         "Zvědavá pohádka"
 
 
 
 
 
 
*****************************************************************************************
 
Aktuální informace na prosinec 2017:
 
Srdečně Vás zveme na předvánoční zpívání koled do Mateřské školy v Příluce ve čtvrtek 14.12. 2017 od 16.30 hod.
 
*Přijďte si zazpívat koledy spolu s dětmi před školku ke stromečku, teple se na to oblečte. Hudební nástroj, na který hrajete, můžete vzít s sebou.
 
* Vymyslete, vyrobte a přineste dáreček pro zvířátka (na stromeček nebo i pod stromeček)
*****************************************************************************************
 
 
Pátek         1. 12.        Pečení s babičkou
 
Pondělí      4. 12.       Mikuláš v MŠ
 
Sobota       2. 12.      Beseda pro důchodce
 
Úterý          5. 12.       Divadlýlko JOJO v MŠ
 
Čtvrtek       14. 12.     Vánoční besídka v M
 
 
*****************************************************************************************
 
 
 
 
Aktuální informace na říjen 2017:
 
  * V pondělí 9.10. bude v MŠ Kabaret HonzyPoplety.
 
  * V pondělí 16.10. pohádka " O Palečkovi".
 
  * Ve středu 25.10. v 17.00 hod budeme na zahradě MŠ "Uspávat skřítky" a následovat bude v 18.00 hod lampiónový průvod od MŠ ke sportovnímu areálu, kde bude zakončení a občerstvení.
 
 * 26.10 a 27.10. jsou podzimní prázdniny, MŠ bude uzavřena
 
 
 
 
 
 
***********************************************************
 • Změna termínů plaveckého výcviku z důvodu rekonstrukce bazénu:

Odjezdy stejné - v úterý v 11 hodin , plave se od 12 do 13.30h, ve čtvrtek odjezd v 7 hodin ráno od MŠ, plavání  8 – 9.30h, děti musí být nasnídané, svačinka je až po plavání.

 

 1. lekce - úterý 26.9.2017
 2. Úterý 3.10.
 3. Čtvrtek 5.10.
 4. Úterý 10.10.
 5. Čtvrtek 12.10.
 6. Úterý 17.10.
 7. Čtvrtek 19.10.
 8. Úterý 24.10.
 9. Úterý 31.10.
 10. Poslední lekce Úterý 7.11.2017

 

 

  Zahajovácí        třídní schůzka

školního roku 2017/2018

bude v pátek 1.9. 2017

od 15.30 hodin

*******************************************************************************************

 

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Místní akční plán

 

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Úspěšným žadatelem a současně příjemcem projektu, který byl zahájen dne 1. ledna 2016 a bude ukončen 31. prosince 2017  je Město Litomyšl.   Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu města.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Litomyšl tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl.

Velmi cenným podkladem jsou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikovat a řešit místně specifické problémy a potřeby.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  Finance na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT.

 

V současné chvíli zpracovává realizační tým projektu první pracovní verzi strategického dokumentu - analytickou část. Při jeho tvorbě vychází především z výstupů jednání pracovních skupin, z údajů ze zrealizovaného dotazníkového šetření MŠMT ČR, ze zjištěných potřeb investičních záměrů a z existujících strategií zpracovaných pro oblast školství. Následovat bude tvorba strategického rámce s cílem jeho schválení řídícím výborem v červnu  2016.

 

************************************************************************************************

 

Aktuality z obce

15. ledna 2018

Prezidentské volby 2018 - výsledky voleb v naši obci po prvním kole. var...

10. ledna 2018

  VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018   Příluka: 9.610...

1. ledna 2018

Svozový plán komunálního odpadu na rok 2018 leden - pátek 05.01 pátek...

27. října 2017

Výsledky voleb do PČR 2017   Strana Platné...

25. října 2017

  Ve středu 25.10. od 17h bude na zahradě MŠ "Uspávat skřítky" a...
Anketa
Chtěli by jste hlášení místního rozhlasu dostávat formou sms?
Ano.
Ano.
hlasů: 25
Spíše ano.
Spíše ano.
hlasů: 0
Spíše ne.
Spíše ne.
hlasů: 1
Ne.
Ne.
hlasů: 7
Počet hlasujících: 33
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti